වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය‍ හැදින්වීම

1984 වර්ෂයේ දී ආරම්භ කරන ලද වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය දැනට හෙක්ටයාර් 400 ට වැඩි මහා වාරිමාර්ග බල ප්‍රදේශ 54 ක ඒකාබද්ධ හා සහභාගිත්ව කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය පවත්වාගෙන යනු ලැබේ. මෙම වැඩසටහනේ දැක්ම වනුයේ ස්වයං කළමනාකරණය සදහා ආත්ම විශ්වාසය පදනම් කරගත් වාරිමාර්ග ජනාවාස ආශ්‍රිත ගොවි ප්‍රජාවක් බිහි කිරිමයි. ගොවි සංවිධාන, රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතන සහ රාජ්‍ය නොවන ආයතන යන පාර්ශවයන්ගේ සහභාගිත්වය සහ දායකත්වය තුළින් මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරවල ජල ඒකකයක ඵලදායීතාවය ඉහළ නංවමින් ඒකාබද්ධ ජල කළමනාකරණය තුළින් ගොවි ජනතාවගේ තිරසර ආර්ථික සංවර්ධනය සාක්ෂාත් කර ගැනිම මෙම වැඩසටහන තුළින් අපේක්ෂා කෙරේ...         තව ඉදිරියට..

 

නව ක්‍රියාකාරකම්

 


ආයුබෝවන්,

බොහෝ දෙනා අපහසුතා මැද ඉටු කර ඇති කාර්යයන් බෙහෙවින් අගය කරමි. අපගේ ජීවිත කාලය තුළ කවමදාවත් අත් නුදුටු මේ  ව්‍යසනය අවස්ථාවේ අපි වගකිව යුතු නිලධාරීන් ලෙස ගොවීන්ට අබන්ඩව මග පෙන්වීමක් කල යුතුය. ඇයි? රටත් ජීවත් කරන්නට  ආහාර නිෂ්පාදනය කල හැක්කේ ගොවියාට පමනි. එක් ජල බිංදුවක්වත් අපතේ නොයන පරිදි ගොවිතැන් කිරීමට හා භූමියෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීමට ගොවීන් උනන්දු කල යුතුය. මෙය මව්බිම වෙනුවෙන් ඔබගේ පරම යුතුකම ද වන්නේය. නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමනාකරුවන් හා සංවර්ධන නිලධාරීන් ද නිතරම ගොවීන් හා දුරකතන මගින් සම්බන්ධ වන්න. ක්ෂේත්‍ර පොතේ සටහන් කරන්න. ඔබ මේ වෙනුවෙන් කල කටයුතු අඛන්ඩව අප හා බෙදා හදාගන්න. තෙරුවන් සරණයි.
ස්තුතියි.
අධ්‍යක්ෂ.

කෘෂිකාර්මික නිශ්පාදන අලෙවිය පිළිබද නව තොරතුරු  >>   

මහවිලච්චියේ වට්ටක්කා අලවි කරගැනිමේ ගැටලුවක් උදාවී ඇත.

වට්ටක්කා =50000 Kg
සම්බන්ධ කරවීම - 0778867030 .

වට්ටක්කා =100000 Kg

සම්බන්ධ කරවීම - 0769483679

මිලට ගන්නන් සම්බන්ධ කරදෙන්න.

H.M.K.C.HERATH